We use cookies to ensure that we give you the best possible experience on our website - read more or close this message

Benadering van de jachthaven

Gelieve de officiële zeekaarten te raadplegen alsook de regels en reglementen van de koninklijke havenmeester op www.qhmportsmouth.com voor informatie omtrent het binnenkomen van de haven van Portsmouth. Merk op dat er aan de westzijde van de ingang een klein bootkanaal is, exclusief voor vaartuigen van minder dan 20 m lengte. Alle vaartuigen met motoren moeten deze gebruiken tussen boei nr. 4 en de Ballastboei.

BEL PORT SOL ENT BIJ PAAL NR. 78 OP VHFKANAAL 80 EN VERZOEK OM EEN SCHUTSLUIS

In het seizoen is het bovenste gedeelte goed aangeduid door aangemeerde jachten. Buiten het seizoen: let op voor vele onverlichte aangemeerden, aan weerszijden van het kanaal. Vanaf paal nr. 80 draait u langzaam, bijna noordwaarts, tot aan paal nr. 79, zodat u het ondiepe water vermijdt dat zich onmiddellijk ten noorden van paal nr. 80 bevindt. Bij laagwater houdt u zich aan de bakboordzijde van het kanaal bij paal nr. 72A; vervolgens steekt u over naar de stuurboordzijde van het kanaal, tot aan paal nr. 76. Nr. 75 opent het kanaal tussen rijen jachtmeren met palen. Vaar verder tussen de aanmeringen, waarbij u op paal A en paal B aanstuurt. Zodra u paal B dwarsscheeps hebt, stuurt u langs een lijn die de buitenste pontons aan stuurboord laat. Bij paal B zal de ingang naar de sluis duidelijk zichtbaar zijn.

SLUIS PROCEDURES

• Bij paal 'groen nr. 78' belt u 'Port Solent' op VHF-kanaal 80 en verzoekt u om een schutsluis
• Tijdens de piekuren maken wij gebruik van een nummer-/wachtrijsysteem
• Houd kanaal 80 in de gaten en volg de instructies op
• Vaar de sluis binnen bij groen licht of wanneer u uw 'wachtrijnummer' hoort
• Vaar de sluis binnen met stootkussens aan weerszijden, zoals geïnstrueerd door het personeel
• Wanneer u zich veilig in de sluis bevindt, schakelt u uw motor uit en zet u de radar uit. Gelieve details omtrent de sluisprocedures voor
uitvaren bij het jachthavenkantoor op te vragen.

VOLGORD ER SLUISLICHT

Knipperend rood licht Noodstop. Alle vaartuigen moeten onmiddellijk aanhouden. Rood licht Stop. Vaartuigen mogen niet doorvaren. Groen licht Vaartuigen mogen doorvaren. Knipperend oranje baken Vrije verkeersstroom is in gang.

VRIJE VERKEERSSTROOM

Wanneer het getijde het basinniveau van de jachthaven bereikt, worden beide combinaties van sluideuren opengezet. Tijdens doodtij en extreem springtij kan de vrije verkeersstroom mogelijkerwijze niet werken.

• Een oranje knipperlicht op de verkeerspalen geeft aan dat er vrije verkeersstroom in gang is
• Rode en groene verkeerslichten controleren de toegang door de sluis
• Bel de sluiswachter op VHF-kanaal 80 om aankomst/vertrek te registreren
• De getijdestroom kan sneller dan verwacht zijn tijdens het passeren van de sluis