We use cookies to ensure that we give you the best possible experience on our website - read more or close this message

Benadering van de jachthaven

Gelieve de officiële zeekaarten te raadplegen voor informatie omtrent het binnenkomen van de haven van Chichester. Let a.u.b. in het bijzonder op het 'West Pole'-baken dat het begin van het kanaal aangeeft, en op de Chichester-zandbank aan het begin van de haven.

Kanaal en sluis voor benadering jachthaven

Het kanaal naar de jachthaven van Chichester (12 m breed en minimumdiepte variërend tussen 0,3 m gemiddeld laagwaterpeil en 1,7 m gemiddeld laagwaterdoodtij) is gemarkeerd door de
stuurboordpaal van de jachthaven van Chichester. Er zijn vijf markeringen, elk met een groene markering op de top.

Er bevindt zich een 'wachtponton' in het benaderingskanaal, onmiddellijk buiten de sluis;deze heeft een groen-op-groen baken aan stuurboord, helemaal aan het westelijke uiteinde. Vaartuigen die de jachthaven binnenvaren, dienen aan de stuurboordzijde van het kanaal te blijven, ongeveer 6-8 m van de markeerders aan stuurboord vandaan, aan buitenkomende vaartuigen voorbij en bakboord aan bakboord. Maximumsnelheid 6 knopen. Tenzij hierom verzocht door de sluiswachter van dienst, mogen vaartuigen elkaar in het benaderingskanaal niet inhalen. De dieptemeter aan de zijkant van de sluis geeft de diepte van het water in het kanaal aan.  

de jachthaven arriveren

Gelieve na aankomst uw vaartuig aan de buitenste wachtponton aan te meren en u bij de jachthavenreceptie te melden. Aan het onthaal zullen wij u uw ligplaatsnummer mededelen en u een toegangscode voor elektriciteit en de jachthavenfaciliteiten verstrekken.

Volgorde sluislicht

Rood licht
Stop. Vaartuigen mogen niet doorvaren. Vaartuigen die de sluis binnenvaren, dienen bij te draaien of voorrang te geven aan uitvarende vaartuigen.
Groen licht
Vaartuigen mogen doorvaren.
Knipperend oranje baken
Geeft aan dat er een vrije verkeersstroom in gang is.